Отмяна на лятна изпитна сесия

Изпитите от лятна сесия 2024 се отменят, а именно: – Модул М101 – „Финансова математика“ – 22.06.2024 г. – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.06.2024 г. – Модул…

Continue Reading Отмяна на лятна изпитна сесия