Отмяна на изпита по М104

Следният изпит от пролетна сесия 2021 се отменя, а именно: – Модул М104 – „Актюерско моделиране“ – 26.06.2021 г.

Continue Reading Отмяна на изпита по М104