Управителен съвет

Татяна Битунска
email: tatiana.bitunska@gmail.com

Росен Крачунов

Зорница Николова-Захариева

Светослава Ангелова
email: s.angelova@viara-ins.com

Николай Червенов

Контролен съвет

Яница Янева-Петкова
email: yani.petkova@gmail.com

Любимка Дерменджийска
email: luboykova@gmail.com

Ангел Благоев

Комисия по професионална етика и дисциплина

Светослава Ангелова
e-mail: s.angelova@viara-ins.com

Ангел Виденов
email: a_videnov@bulstradlife.bg

Станислав Войновски

Комисия по квалификация

Милена Масленкова
e-mail: education_bas@abv.bg

Цветимир Георгиев

Зорница Николова-Захариева

Детелин Койчев

Албена Петрова