Отмяна на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Поради извънредната ситуация във връзка с COVID-19, УС на БАД реши да отмени насроченото за 19.11.2020 г. Общо Събрание.

Continue Reading Отмяна на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Отмяна на изпити от есенната сесия 2020

Следните изпити от есенната сесия 2020 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 14.11.2020 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 28.11.2020 г.  …

Continue Reading Отмяна на изпити от есенната сесия 2020

Актюер – UNIQA Group

Ние сме УНИКА България и сме част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group), която е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна…

Continue Reading Актюер – UNIQA Group