Изпитна сесия 2024

БАД обявява, че ще проведе следните изпити през двете изпитни сесии на 2024г.През лятната изпитна сесия на 2024г. ще се проведат следните изпити: М101 „Финансова математика“ – 22.06.2024 г.М102 „Вероятности…

Continue Reading Изпитна сесия 2024

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на 15.05.2024 г. от 17.00 ч. в залата на хотел „Централ“, гр. София,…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Покана за онлайн конференция “Convention A”

Уважаеми колеги, Представяме на вниманието ви предстоящата онлайн конференция  "Convention A" (A=Actuary), която ще се проведе на 19 и 20 март, 2024 г. "Convention A"  е съвместна инициатива на actuview…

Continue Reading Покана за онлайн конференция “Convention A”

Тъжна вест

Уважаеми колеги с прискърбие Ви съобщаваме, че математическата общност загуби един от най-изявените преподаватели в областта на стохастичните процеси и приложението им във финансите - доц. Цветан Игнатов. Доц. Игнатов…

Continue Reading Тъжна вест

Покана за семинар “Разрешаване на проблеми”

Уважаеми колеги, Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на полудневен семинар на тема "Разрешаване на проблеми", който ще се проведе на 25.01.2024 г. (четвъртък) от 8:45 до 13:00…

Continue Reading Покана за семинар “Разрешаване на проблеми”

Покана семинар “Инвестиции” II част

Здравейте, колеги,имаме удоволствието да ви поканим на втората част от обучението на тема "Инвестиции и управление на активи в сферата на Пенсионното осигуряване и Застраховането", което ще проведе на 15.12.2023 г.…

Continue Reading Покана семинар “Инвестиции” II част

Покана семинар на тема “Data Science”

Здравейте, колеги,имаме удоволствието да Ви поканим на семинар на тема  "Data Science", който ще се проведе на 1.12.2023 г. (петък) от 9:00 ч. до 17:00 ч. в залата на хотел…

Continue Reading Покана семинар на тема “Data Science”

Покана семинар “Инвестиции” I част

Уважаеми колеги, Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първата част от обучението на тема  "Инвестиции и управление на активи в сферата на Пенсионното осигуряване и Застраховането", която ще…

Continue Reading Покана семинар “Инвестиции” I част

Покана за семинар по Ratemaking

Уважаеми колеги,  Македонско Актюерско Сдружение заедно с асоциацията Association Actuaires du Monde – Actuaries of the World  би искала да ви покани на семинар, който ще се състой в Охрид между 4 и…

Continue Reading Покана за семинар по Ratemaking

Членство в БАД

На заседание на УС на БАД, проведено на 9.05.2023 г. на основание чл.1,6 от Устава на БАД е взето решение за констатирано отпадане от членство в БАД на следните лица:…

Continue Reading Членство в БАД