Актюер – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Актюер” в отдел „Проверки на място”, дирекция „Застрахователен надзор” Минимални изисквания за заемане на длъжността: степен на завършено образование - Висше;минимална образователна степен - Магистър;професионална област –…

Continue Reading Актюер – Комисия за Финансов Надзор

Финансов анализатор – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Финансов анализатор” - призната пълна или частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане или животозастраховането в отдел „Дистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи”,…

Continue Reading Финансов анализатор – Комисия за Финансов Надзор