Изпитна сесия 2024

БАД обявява, че ще проведе следните изпити през двете изпитни сесии на 2024г.През лятната изпитна сесия на 2024г. ще се проведат следните изпити: М101 „Финансова математика“ – 22.06.2024 г.М102 „Вероятности…

Continue Reading Изпитна сесия 2024

Актюер за централно управление на Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи, опериращи в Централна и Югоизточна Европа. ЕИГ обединява застрахователни компании предлагащи пълна гама от продукти в областите общо, здравно…

Continue Reading Актюер за централно управление на Евроинс Иншурънс Груп

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на 15.05.2024 г. от 17.00 ч. в залата на хотел „Централ“, гр. София,…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Покана за онлайн конференция “Convention A”

Уважаеми колеги, Представяме на вниманието ви предстоящата онлайн конференция  "Convention A" (A=Actuary), която ще се проведе на 19 и 20 март, 2024 г. "Convention A"  е съвместна инициатива на actuview…

Continue Reading Покана за онлайн конференция “Convention A”

Тъжна вест

Уважаеми колеги с прискърбие Ви съобщаваме, че математическата общност загуби един от най-изявените преподаватели в областта на стохастичните процеси и приложението им във финансите - доц. Цветан Игнатов. Доц. Игнатов…

Continue Reading Тъжна вест

Покана за семинар “Разрешаване на проблеми”

Уважаеми колеги, Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на полудневен семинар на тема "Разрешаване на проблеми", който ще се проведе на 25.01.2024 г. (четвъртък) от 8:45 до 13:00…

Continue Reading Покана за семинар “Разрешаване на проблеми”