Изпитна сесия – есен 2021

През есенната изпитна сесия на 2021 г. се обявяват следните изпити: М101 Финансова математика – 23.10.2021 г.М102 Вероятности и статистика – 20.11.2021 г.М103 Статистически методи – 23.10.2021 г.М104 Актюерско моделиране…

Continue Reading Изпитна сесия – есен 2021