Ново в изпитна сесия – пролет 2019

През пролетната изпитна сесия на 2019 г. ще се проведе и следния изпит: М102 Вероятности и статистика – 29.06.2019 г. Желаещите да се явят на изпита трябва да попълнят и…

Continue Reading Ново в изпитна сесия – пролет 2019