Актюер – UNIQA Group

Ние сме УНИКА България и сме част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group), която е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. Гордеем се с международните си стандарти на работа, подкрепата към иновации в сектора и екипа, без който не бихме могли да постигаме така успешно своите цели.

УНИКА България търси да назначи високо мотивиран професионалист, който да заеме позицията: 

АКТЮЕР /по заместване/

Oсновни задължения:

 • Подпомага актюерското обслужване на Дружеството /и за Животозастраховане и за Общо застраховане/;
 • Обработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като извършва оценка на развитието на риска;
 • Подпомага формирането на резервите и разработва тарифите по всички видове застраховки;
 • Подпомага изчисляването на границата на платежоспособност в частта на актюерските задължения;
 • Участва в изготвянето и заверява справки и отчети, касаещи актюерската дейност;
 • Изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация, маркетинговите проучвания и чуждестранния опит;
 • Участва при разработване на нови и усъвършенстването на съществуващите застрахователни продукти;
 • Обработва и анализира статистическа информация по различните видове застраховки и следи за развитието на риска по застраховките;
 • Подготвя актюерската част на документацията, необходима за лицензиране на нови застрахователни продукти и промени в съществуващите;
 • Следи новостите и световния опит в актюерската дейност;
 • Спазва пълна конфиденциалност по отношение вътрешно-фирмената информация;
 • Изпълнява и други задължения, възложени от прекия ръководител, свързани с дейността на Дружеството.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование, степен бакалавър в направление Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование; висше образование степен магистър е предимство;
 • Професионален опит: опит в областта на застраховането е предимство;
 • Езикови компетенции: английски език – писмено и устно владеене;
 • Компютърна грамотност: MS Office, Internet, специализиран софтуер; умения за работа с бази данни и извличане на информация от тях;
 • Компетенции: способност за разрешаване на проблеми, ориентация към резултати, отлични комуникативни и междуличностни умения.

Ние предлагаме:

 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Въвеждащо обучение и последващо в процеса на работа с подкрепата на екипа;
 • Възможности за кариерно израстване и участие във вътрешни програми за развитие;
 • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
 • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
 • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата актуална автобиография на hr@uniqa.bg. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За информация относно обработването на Вашите лични данни, моля прочетете Уведомлението за поверителност на нашия уебсайт на следния линк: https://www.uniqa.bg/media/filer_public/2018/06/20/uvedomlenie_za_poveritelnost_kandidati_za_rabota_LCo9HSu.pdf