Актуализация на годишния членски внос от 01.01.2022 г.

Във връзка със започналите плащания на членски внос за 2022г., напомняме, че на годишно Общо събрание проведено на 24 юни 2021 година беше прието изменение на дължимите суми от 01.01.2022г.…

Continue Reading Актуализация на годишния членски внос от 01.01.2022 г.

Достъп до платформата Аctuview

Що е то Actuview? Аctuview е първата международна стрийминг платформа, специално предназначена за актюери. Експертите по застраховане и финанси вече могат да намерят предавания на живо от национални и международни…

Continue Reading Достъп до платформата Аctuview

Отменени изпити есенна сесия 2021

Следните изпити от есенната сесия 2021 са отменени, а именно: Модул М101 – „Финансова математика“ – 23.10.2021 г. Модул М107 – „Финанси и финансови отчети“ – 06.11.2021 г. Модул Р101…

Continue Reading Отменени изпити есенна сесия 2021

Изпитна сесия – есен 2021

През есенната изпитна сесия на 2021 г. се обявяват следните изпити: М101 Финансова математика – 23.10.2021 г.М102 Вероятности и статистика – 20.11.2021 г.М103 Статистически методи – 23.10.2021 г.М104 Актюерско моделиране…

Continue Reading Изпитна сесия – есен 2021

Отговорен Актюер – UNIQA Life

Ние сме УНИКА България и сме част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group), която е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна…

Continue Reading Отговорен Актюер – UNIQA Life

Отмяна на изпита по М104

Следният изпит от пролетна сесия 2021 се отменя, а именно: – Модул М104 – „Актюерско моделиране“ – 26.06.2021 г.

Continue Reading Отмяна на изпита по М104

Отмяна на изпитите по М102 и М103

Следните изпити от пролетна сесия 2021 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.05.2021 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 12.06.2021 г.  

Continue Reading Отмяна на изпитите по М102 и М103

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно - Изборно Общо събрание на 24.06.2021 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Изпитна сесия – пролет 2021

През пролетната изпитна сесия на 2021 г. ще се проведат следнитеизпити: М102 Вероятности и статистика – 29.05.2021 г.М103 Статистически методи – 12.06.2021 г.М104 Актюерско моделиране – 26.06.2021 г. Желаещите да…

Continue Reading Изпитна сесия – пролет 2021