Покана семинар “Инвестиции” I част

Уважаеми колеги,

Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на първата част от обучението на тема  “Инвестиции и управление на активи в сферата на Пенсионното осигуряване и Застраховането“, която ще се проведе на 28.09.2023 г. (четвъртък) от 8:45 ч. до 17:30 ч. в залата на хотел „Централ“.

Обучението покрива теми от модул “М 108 – Инвестиции и управление на активи” от програмата на БАД за професионална квалификация на актюери.

Първата част на обучението ще покрие теми от теория на портфейлите, анализ и измерване на инвестиционния риск, моделиране на срочната структура на лихвата, кредитен риск, както и практически примери за прилагането им за дейността на пенсионните и застрахователни компании. 

Лектор на обучението ще бъде Тодор Тодоров, Управляващ директор Global Banking & Markets на Goldman Sachs, Лондон. 

Подробности за събитието може да намерите ТУК.