Отмяна на изпитна сесия – пролет 2020

Всички изпити от пролетната сесия 2020 се отменят, а именно:

– Модул М101 – „Финансова математика” – 11.04.2020 г.

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 25.04.2020 г.

– Модул М103 – „Статистически методи“ – 16.05.2020 г.  

– Модул М104 – „Актюерско моделиране” – 06.06.2020 г.

Информация за пренасрочените дати ще бъде обявена след отмяната на извънредните мерки в страната.