Ново в изпитна сесия – пролет 2019

През пролетната изпитна сесия на 2019 г. ще се проведе и следния изпит:

  • М102 Вероятности и статистика – 29.06.2019 г.

Желаещите да се явят на изпита трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката е не по-късно от един месец преди датата на изпита.