Изпитна сесия – есен 2019

През есенната  изпитна сесия на 2019 г. ще се проведат следните изпити:

– Модул Р101 – „Принципи и практики на пенсионното осигуряване” – 02.11.2019 г.

– Модул М101 – „Финансова математика” – 16.11.2019 г.

– Модул М104 – „Актюерско моделиране” – 30.11.2019 г.

– Модул Р103 – „Принципи и практики на животозастраховането” – 14.12.2019 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.