Актюерите се занимават с анализ, проектиране и управление на широк спектър от случайни събития и финансови рискове; предлагат практически решения на проблеми, свързани с последиците от бъдещи случайни събития. Чрез своя опит и експертно мнение те управляват рисковете свързани със животозастраховането, здравното осигуряване, имущественото застраховане и пенсионното осигуряване.
This user account status is Approved