Отговорен Актюер – UNIQA Life

Ние сме УНИКА България и сме част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group), която е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна Европа. Гордеем се с международните си стандарти на работа, подкрепата към иновации в сектора и екипа, без който не бихме могли да постигаме така успешно своите цели.

Ако Вие сте ориентиран/ а към постигане на високи резултати, притежавате способност за креативно разрешаване на възникналите казуси, имате усет за бизнеса и умеете да приоритизирате задачите си, то ние сме тук и очакваме Вашата кандидатура за позицията: 

ОТГОВОРЕН АКТЮЕР (ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ)

Oсновни задължения:

 • Организира, ръководи и отговаря за актюерското обслужване на застрахователя.
 • Координира изчисляването на техническите резерви;
 • Гарантира пригодността на използваните методологии и базови модели, както и на допусканията, направени при изчисляване на техническите резерви;
 • Оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на техническите резерви;
 • Информира управителния или контролния орган относно надеждността и адекватността на изчисляването на техническите резерви;
 • Контролира изчисляването на техническите резерви посредством приближения и индивидуални подходи за отделни случаи, когато не са налице достатъчно подходящи данни за прилагане на надеждни актюерски методи;
 • Изразява мнение относно общата подписваческа политика и адекватността на презастрахователните договори;
 • Подпомага ефективното прилагане на системата за управление на риска, включително като участва в създаването на модели за риска, стоящи в основата на изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност и на минималното капиталово изискване и в собствената оценка на риска и платежоспособността;
 • Заверява справките на застрахователя във връзка с актюерската дейност, както и представя в Комисията за финансов надзор годишен актюерски докладОбработва статистически и анализира застрахователния портфейл, като изготвя актюерски анализи и прогнози на база натрупаната статистическа информация;
 • Води кореспонденцията, касаеща актюерската дейност с Комисията за финансов надзор, външни одитори и други контролни и надзорни органи;
 • Отговаря за изпълнение на мерките, предписани от външни и вътрешни одитори и от надзорни органи, съобразно дефинираните срокове.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Призната от Комисията за финансов надзор правоспособност на отговорен актюер в областта на Животозастраховането ще се счита за предимство;
 • Опит в съставянето, управлението и мотивирането на екип;
 • Отлично писмено и говоримо владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност: MS Office, специализиран софтуер, работа с бази данни и извличане на информация от тях;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Възможности за кариерно развитие;
 • Плаващо работно време и възможности за работа от разстояние;
 • Топ локация, модерен офис и международни стандарти на работа;
 • Страхотен екип и среда, подкрепяща иновациите и екипния дух.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата актуална автобиография на hr@uniqa.bg. Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За информация относно обработването на Вашите лични данни, моля прочетете Уведомлението за поверителност на нашия уебсайт на следния линк: https://www.uniqa.bg/media/filer_public/2018/06/20/uvedomlenie_za_poveritelnost_kandidati_za_rabota_LCo9HSu.pdf