АКТЮЕР – ЗК „Лев Инс“

ЗК „Лев Инс“ АД е основана през 1996 г. в София, България с капитали на израелски и български инвеститори с цел да развият бизнеса си в Европа.

Дългогодишният израелски опит и ноу-хау в управлението на риска са в основата на разработените от компанията застрахователни продукти. „Лев Инс“ е единствената компания в България, която внедрява иновативни технологични системи за превенция на риска по израелски модел.

Със своята всеотдайна работа над 700 служители в България допринасят за успеха на компанията. Във връзка с разрастване дейността на компанията на външните пазари, възниква необходимостта от назначаване на нови служители. Ако си амбициозен, инициативен, отговорен и комуникативен, при нас ще откриеш възможност, за да покажеш най-доброто от себе си.

Твоите задачи:

– изготвяне на справките на дружеството, във връзка с актюерската дейност;

– изготвяне на анализи и конкретни предложения, свързани със спазване на изискванията на Кодекса на застраховане и нормативните актове по прилагането му;

– отговорност за законосъобразно прилагане в дружеството на действащите застрахователни продукти, общи и специални условия, застрахователно-технически планове, тарифи и др.;

– изчисляване границата на платежоспособност, формиране на резервите и разработване на тарифите по всички видове застраховки;

– следене на точността на данните в информационната система на дружеството, касаеща формирането на резервите.

Твоят профил:

– Висше образование – специалност Математика или Актюерство

– Владеене на английски език – писмено и говоримо;

– Опит в сферата на застраховането;

– Комуникативност и умение за работа в екип.

Нашето предложение:

– Работа в млад и динамичен екип;

– Отлично възнаграждение;

– Коректни трудови отношения;

– 5 дни допълнителен платен годишен отпуск.

За въпроси и изпращанe на кандидатури:

Антоанета Миланова

Директор „Човешки ресурси“

a.milanova@lev-ins.com

Всички кандидатури се разглеждат при стриктна конфиденциалност, според изискванията на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита. Всички лични данни, предоставени доброволно от Вас, ще бъдат използвани и обработвани само за целите на осъществяване на настоящия подбор.