Покана за семинар по Ratemaking

Уважаеми колеги, 

Македонско Актюерско Сдружение заедно с асоциацията Association Actuaires du Monde – Actuaries of the World  би искала да ви покани на семинар, който ще се състой в Охрид между 4 и 5 Септември. Повече информация можете да намерите на следния линк: https://aktuar.mk/en/exciting-learning-opportunity-alert/