Отмяна на лятна изпитна сесия

Изпитите от лятна сесия 2024 се отменят, а именно:

– Модул М101 – „Финансова математика“ – 22.06.2024 г.

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.06.2024 г.

– Модул М108 – „Инвестиции и управление на активи“ – 06.07.2024 г.