Отмяна на изпитите по М102 и М103

Следните изпити от пролетна сесия 2021 се отменят, а именно:

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.05.2021 г.

– Модул М103 – „Статистически методи“ – 12.06.2021 г.