Отмяна на изпита по М101

Следният изпит от есенната сесия 2021 се отменя, а именно:

– Модул М101 – „Финансова математика“ – 23.10.2021 г.