Изпитна сесия 2024

БАД обявява, че ще проведе следните изпити през двете изпитни сесии на 2024г.
През лятната изпитна сесия на 2024г. ще се проведат следните изпити:

  • М101 „Финансова математика“ – 22.06.2024 г.
  • М102 „Вероятности и статистика“ – 29.06.2024 г.
  • М108 „Инвестиции и управление на активи“ – 06.07.2024 г.

През есенната изпитна сесия на 2024г. ще се проведат следните изпити:

  • М103 „Статистически методи“ – 02.11.2024 г.
  • М105 „Актюерска математика“ – 09.11.2024 г.
  • М107 „Финанси и финансови отчети“ – 16.11.2024 г.
  • Р102 “Принципи и практика в общото застраховане” – 23.11.2024 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД:  office@actuarybg.org

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.

За лятната изпитна сесия срокът за изпращане на заявките и заплащане на таксите е 22.05.2024г.