Изпитна сесия – пролет 2021

През пролетната изпитна сесия на 2021 г. ще се проведат следните
изпити:

  • М102 Вероятности и статистика – 29.05.2021 г.
  • М103 Статистически методи – 12.06.2021 г.
  • М104 Актюерско моделиране – 26.06.2021 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените
модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД:  bas@bitex.bg
Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.