Изпитна сесия – пролет 2020

През пролетната изпитна сесия на 2020 г. ще се проведат следните изпити:

– Модул М101 – „Финансова математика” – 11.04.2020 г.

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 25.04.2020 г.

– Модул М103 – „Статистически методи“ – 16.05.2020 г.  

– Модул М104 – „Актюерско моделиране” – 06.06.2020 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.