Изпитна сесия – есен 2020

През есенната изпитна сесия на 2020 г. ще се проведат следните изпити:

– Модул М101 – „Финансова математика” – 24.10.2020 г.

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 14.11.2020 г.

– Модул М103 – „Статистически методи“ – 28.11.2020 г.  

– Модул М104 – „Актюерско моделиране” – 12.12.2020 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.