Достъп до платформата Аctuview

Що е то Actuview?

Аctuview е първата международна стрийминг платформа, специално предназначена за актюери. Експертите по застраховане и финанси вече могат да намерят предавания на живо от национални и международни конгреси и колоквиуми, както и онлайн сесии по целия спектър от актюерски теми.

С достъпа до платформата actuview членовете на актюерските асоциации получават възможност да учат и обменят, да споделят и да се свързват.

Членовете на БАД имат възможността да ползват тази платформа напълно безплатно.

Ако не сте получили своя достъп, моля свържете се с нас на bas@bitex.bg и поискайте своя код за достъп.