Управителен съвет

Татяна Битунска
тел.: +359 887 215 273, e-mail: tatiana.bitunska@abv.bg

Ангел Виденов

Любимка Дерменджийска

Милена Масленкова

Яница Янева

Контролен съвет

Зорница Николова-Захариева
e-mail: zornitsa.nz@gmail.com

Ваня Петрова

Евгения Маринова

Комисия по професионална етика и дисциплина

Ангел Виденов
e-mail: a_videnov@bulstradlife.bg

Валя Орешкова

Веселин Вълчев

Павлета Великова

Светослава Ангелова

Комисия по квалификация

Милена Масленкова
e-mail: education_bas@abv.bg

Албена Петрова

Валя Орешкова

Детелин Койчев

Мария Генова