Семинар Professionalism, ICPs and the role of the actuary

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар “Professionalism, ICPs and the role of the actuary”, който ще се проведе в София на 28 – 29 май 2018. Лектор на семинара ще бъде MARJORIE NGWENYA, която има богат професионален и преподавателски опит. Тя е председател и член на Съвета на Института и Факултета на Актюерите (IFoA).

Приложено Ви изпращаме поканата и формуляра за регистрация, който трябва да бъде попълнен. Моля, следвайте описания в Поканата процес за регистриране.

Поради ограничения брой налични места, регистрациите ще се потвърждават по реда на получаване.

Темата на семинара е част от квалификационната програма на БАД и участието е силно препоръчително за членовете на БАД. Присъствието на семинара носи 16 CPD точки.

Таксата за външни участници е 190 лв., за членовете на БАД е в размер на 90 лв., като от нея могат да се възползват всички членове на дружеството с редовно платен членски внос към 31/12/ 2017 г.

Покана

Форма за регистрация