Семинар “Инвестиции и управление на активи”

Покана

Форма за регистрация

Уважаеми колеги,

Българско Актюерско Дружество (БАД) има удоволствието да Ви покани на тридневен семинар “Инвестиции и управление на активи” с лектор проф. д-р Стефан Петранов.

Семинарът покрива теми от модул “М108 – Инвестиции и управление на активи” от осъвременената програма за професионална квалификация на актюери и ще се проведе на 28.09.2018 г., 02.10.2018 г. и 04.10.2018 г.

Лектор

Проф. д-р Стефан Петранов е дългогодишен преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, където е и ръководител на катедра “Икономика”. Преподавал е също така и в програми на Делауерския университет (САЩ), Университет Еразмус (Холандия), Висшето училище по застраховане и финанси (София). Изнасял е и множество лекции по покана и краткосрочни семинари в държавни институции, международни организации, университети и частни фирми като Европейска Централна Банка, Европейски парламент, ING-България и др. Има редица публикации в български и международни икономически издания по въпросите на икономическия растеж, инвестициите, приватизацията, капиталовите пазари, оценката на риска и корпоративното управление.

Проф. Петранов е член е на Консултативния съвет на БНБ, както и Председател на Националната комисия по корпоративно управление, създадена под егидата на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса – София. Председател е на Българската макроикономическа асоциация (2003-2005г.). Участник в Кръглата маса по корпоративно управление за Югоизточна Европа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Основател е на Института на дипломираните финансови консултанти (2004г.) и понастоящем е член на Управителния съвет на Института. Зам. Председател е на макроикономическия комитет на СЕЕР (Европейска асоциация на работодателите, предоставящи услуги от обществен интерес). Има богат практически опит в областта на инвестициите като Председател на Съвета на директорите на “Златен лев Капитал” – първото дружество в България, лицензирано от Комисията за финансов надзор за управление на финансови активи.

Участници

Семинарът е предназначен за актюери, участниците в квалификационната програма за актюери на БАД, одитори и специалисти във финансовата и застрахователната индустрия.

Програма на семинара

Предварителната програма за семинара е представена по-долу.

Дати на семинара

28.09.2018 г. /петък/, 02.10.2018 г. /вторник/ и 04.10.2018 г. /четвъртък/ от 8:45 ч. до 17:30 ч.

Място на семинара

гр. София, „Централ Хотел София”, бул: „Христо Ботев” 52

Регистрация

За да се регистрирате и участвате в семинара, моля следвайте следните стъпки:

• Попълване на приложената Регистрационна форма и изпращане на bas@bitex.bg до 21.09.2018 г. включително. Поради ограничения брой места записването и запълването на местата ще става по реда на първо получените регистрации.

• Получаване на потвърждение, че регистрацията Ви е получена и потвърждение за записване в събитието при налични места /за членовете и след проверка на задълженията/ по електронната поща от БАД.

• Плащане на таксата за участие по банковата сметка на Българско Актюерско Дружество до 5 дни след получаване на потвърждението за записване, но не по-късно от 25.09.2018 г.

• Получаване на финално потвърждение участие по електронната поща след като е направено плащането.

Такса

Таксата за участие в семинара е 350 лв.

За членове на БАД /с платен членски внос за 2018/ е 200 лв.

Таксата следва да бъде платена единствено след потвърждение за записване по следната банкова сметка на Българско Актюерско Дружество:

Уникредит Булбанк

Клон Иван Вазов

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00

CPD точки

За членове на БАД участието носи 24 CPD точки

Управителен съвет,

Българско Актюерско Дружество

ПРОГРАМА

семинар “Инвестиции и управление на активи”

28.9.2018 г. /петък/

08:45 – 09:00 Регистрация

09:00 – 10:30 Теория за полезността

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 12:15 Теория за полезността

12:15 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 15:00 Измерване на инвестиционния риск

15:00 – 15:20 Кафе пауза

15:20 – 16:20 Теория на портфейла – част 1.1

16:20 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:15 Теория на портфейла – част 1.2

17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии

2.10.2018 г. /вторник /

08:45 – 09:00 Сутрешна дискусия

09:00 – 10:30 Теория на портфейла – част 2.1

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 12:15 Теория на портфейла – част 2.2

12:15 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 15:00 Модели за оценка на доходността на активите

15:00 – 15:20 Кафе пауза

15:20 – 16:20 Модели за оценка на активи – част 1

16:20 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:15 Модели за оценка на активи – част 2

17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии

4.10.2018 г. / четвъртък /

08:45 – 09:00 Сутрешна дискусия

09:00 – 10:30 Хипотеза за ефективните пазари

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 12:15 Моделиране на срочната структура на лихвите – част 1

12:15 – 13:30 Обедна почивка

13:30 – 15:00 Моделиране на срочната структура на лихвите – част 2

15:00 – 15:20 Кафе пауза

15:20 – 16:20 Кредитен риск – част 1

16:20 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:15 Кредитен риск – част 2

17:15 – 17:30 Въпроси и дискусии