Семинар “Въведение в пакета R”

Българско Актюерско Дружество организира полудневен семинар на тема “Въведение в пакета R”, който ще се проведе на 16.11.2018г. от 13.30ч. до 17.30 ч. в мултимедийната зала на Института по математика и информатика към БАН. 

Регистрацията ще бъде до 13 ноември 2018г. , а потвърждението за участие ще се извърши в периода 3 – 15 ноември. Необходимо е да бъде изпратена заявка в свободна форма на bas@bitex.bg

Семинарът е безплатен за членове на БАД (с платена членска вноска за 2018г. )

За всички останали таксата за участие е 50 лв.