Икономически концепции - т.2

Конкурентни пазара - т.4 и т.5

Потребителско търсене - т.6

Продукти, маркетинг и реклама - т.8

Производствени разходи, приходи и печалба - т.9 и т.10

Motor Ins pricing 2014 - Part I

Motor Ins pricing 2014 - Part II

Claims Reserving I

Claims Reserving III

Business Economics - Part II

Economics - Part III

Risk Reporter Bulgaria - July 2015

Towers Watson Overview Bulgaria - July 2015

Risk Reporter Sales Flyer