Актюер Презастрахователни сметки и разчети – ЗАД “АРМЕЕЦ”

ЗАД “АРМЕЕЦ” е една от водещите застрахователни компании, която със своята политика на управление гарантира сигурност на своите клиенти и служители.

Компанията обявява конкурс за длъжността:

АКТЮЕР «ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СМЕТКИ И РАЗЧЕТИ»

Описание на позицията:

– Изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети и справки изискуеми от КФН;

– Изготвя тримесечните сметки по презастрахователни договори;

– Изготвя всички необходими анализи за поддържането на презастрахователните договори:

риск профили и справки;

– Изготвя изискуемите от Ръководството на ЗАД «Армеец» тримесечни справки за: отстъпени премии на презастрахователи, комисионни получени от презастрахователи и дял на презастрахователите в изплатените обезщетения.

– Изготвя и други необходими справки и анализи свързани с презастрахователна дейност на Дружеството при необходимост.

Изисквания:

– Висше образование (специалност Математика или Актюерство);

– Отлична компютърна грамотност;

– Владеене на английски език ще се счита за предимство;

– Отговорност и организираност.

Компанията предлага:

– Професионална реализация;

– Отлични условия на труд.

Необходими документи:

– Кратко мотивационно писмо;

– Актуална автобиография със снимка.

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете необходимите документи на електронен адрес hr@armeec.bg като посочите позицията, за която кандидатствате.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.