АКТЮЕР, Horizons

Horizons е консултантска фирма с над 14-годишен опит на пазара в България, специализирана в подбор на персонал на средно управленско и експертно ниво. Компанията комбинира ефективността на класическия подход с най-добрите практики на директния контакт и управлението на проекти в областта на човешките ресурси. Ние предлагаме многообразие от възможности за кариерно развитие в контекста на различни проекти, компании и функции.

За наш клиент, застрахователна компания – общо застраховане, търсим

АКТЮЕР

Описание на ролята:

– Участва в текущото и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на дружеството;

– Участва в разработването на сметните основи и техническите планове на застраховките;

– Участва в разработването и осъществяването на финансовата политика на дружеството – системата за комисионните възнаграждения на посредниците, структурата и размерите на административните разходи;

– Участва в инвестиционната дейност на дружеството;

– Участва в набирането на обща статистическа, вътрешна статистическа и счетоводна информация, необходима за целите на актюерския анализ;

– Помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти и за осигуряването на необходимата информация;

– Периодично участва в изготвянето на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете, комисионните и административните разходи на дружеството, за размера на застрахователните резерви и капиталовите изисквания;

– Контролира изчисляването на премиите по застраховки със специални условия или по застраховки, при които са налице обстоятелства, утежняващи размера на риска;

– Изчислява застрахователните величини по застраховки със специални условия, които не се обработват от автоматизираната система;

– Участва в изготвянето на годишния актюерски доклад, справките, представяни в Комисията за финансов надзор.

Успешният кандидат притежава:

– Висше образование, степен магистър – подходящо за позицията (математика, икономика или статистика и иконометрия);

– Предимство, но не е задължително притежаването на сертификат за правоспособност, призната по реда на КЗ

– Професионален опит – ще се счита за предимство;

– Отлични организационни качества и умения;

– Инициативност и стремеж към постигане на високи резултати;

– Много високо ниво на компютърни познания;

–  Много добро ниво на владеене на Английски език.

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим  Вашата кандидатура на galina.dimitrova@horizons.bg.

Необходими документи за кандидастване – актуално CV  на български език.

Конфиденциалността е гарантирана. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2118, валиден от 27.09.2016г