Изпитна сесия – пролет 2019

През пролетната изпитна сесия на 2019 г. ще се проведат следните изпити:

  • М102 Вероятности и статистика – 11.05.2019 г.
  • М103 Статистически методи – 18.05.2019 г.
  • М104 Актюерско моделиране – 02.06.2019 г.
  • P102 Принципи и практики на общото застраховане – 16.06.2019 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят Заявка за явяване на изпит на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.