Членство в БАД

На заседание на УС на БАД, проведено на 9.05.2023 г. на основание чл.1,6 от Устава на БАД е взето решение за констатирано отпадане от членство в БАД на следните лица:

  • Димитриус Велмахус и 
  • Анелия Куньова. 

Решението на УС може да бъде обжалвано пред ОС на БАД.