Тъжна вест

Уважаеми колеги с прискърбие Ви съобщаваме, че математическата общност загуби един от най-изявените преподаватели в областта на стохастичните процеси и приложението им във финансите – доц. Цветан Игнатов.

Доц. Игнатов е дългогодишен преподавател по статистика, иконометрия и застрахователна математика в СУ ” Св. Климент Охридски”. За изключителния си принос в науката  доц. Игнатов е удостоен с почетното звание  “Доктор хонорис кауза” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Поклон пред паметта му!