проф. Ермано Питако

Уважаеми колеги,

Европейската актюерска общност загуби един ведър, добронамерен, всеотдаен колега и преподавател, дългогодишен член на AAE Education Committee  – проф. Ермано Питако. Той беше приятел на БАД и наш гост-лектор в София през април 2019 г.  Проф. Питако ще липсва на всички, които го познаваха. 

УС на БАД