Отменени изпити есенна сесия 2021

Следните изпити от есенната сесия 2021 са отменени, а именно:

  • Модул М101 – „Финансова математика“ – 23.10.2021 г.
  • Модул М107 – „Финанси и финансови отчети“ – 06.11.2021 г.
  • Модул Р101 – „Принципи и практики на пенсионното осигуряване“ – 04.12.2021 г.
  • Модул Р102 – „Принципи и практики на общото застраховане“ – 04.12.2021 г.
  • Модул Р103 – „Принципи и практики на  животозастраховането“ – 06.11.2021 г.