Информация за провеждане на изпит

Изпитът по М101 „Финансова математика“ ще се проведе на 24/10/2020 г. в Института по математика и информатика с начало 10:00 часа.