Изпитна сесия – есен 2021

През есенната изпитна сесия на 2021 г. се обявяват следните изпити:

  • М101 Финансова математика – 23.10.2021 г.
  • М102 Вероятности и статистика – 20.11.2021 г.
  • М103 Статистически методи – 23.10.2021 г.
  • М104 Актюерско моделиране – 20.11.2021 г.
  • М107 Финанси и финансови отчети – 06.11.2021 г.
  • М110 Риск мениджмънт – 18.12.2021 г.
  • P101 Принципи и практики на пенсионното осигуряване – 04.12.2021 г.
  • P102 Принципи и практики на общото застраховане – 04.12.2021 г.
  • P103 Принципи и практики на животозастраховането – 06.11.2021 г.

Желаещите да се явят на изпит по един или няколко от изброените модули трябва да попълнят и изпратят  Заявка за явяване на изпит за всеки изпит на електронния адрес на БАД:  bas@bitex.bg

Срокът за подаване на заявката и заплащане на съответните такси е не по-късно от един месец преди датата на изпита.