Актуализация на годишния членски внос от 01.01.2022 г.

Във връзка със започналите плащания на членски внос за 2022г., напомняме, че на годишно Общо събрание проведено на 24 юни 2021 година беше прието изменение на дължимите суми от 01.01.2022г. както следва:

  • 15 лв. месечно (180 лв. годишно) за редовен член на БАД
  • 10 лв. месечно (120 лв годишно) за асоцииран член на БАД