Свържете се с нас!

Офис на Българско Актюерско Дружество

Адрес: ул. “Акад. Георги Бончев” бл.8, ет.2, кабинет 218

София 113

(в сградата на Института по математика и информатика при БАН)

Email: bas at bitex.bg

Телефон: +359 887 069 482

Технически сътрудник: Ваня Стоицова

Или ни пишете: