Отмяна на изпита по М104

Следният изпит от пролетна сесия 2021 се отменя, а именно: – Модул М104 – „Актюерско моделиране“ – 26.06.2021 г.

Continue Reading Отмяна на изпита по М104

Отмяна на изпитите по М102 и М103

Следните изпити от пролетна сесия 2021 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.05.2021 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 12.06.2021 г.  

Continue Reading Отмяна на изпитите по М102 и М103

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно - Изборно Общо събрание на 24.06.2021 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Изпитна сесия – пролет 2021

През пролетната изпитна сесия на 2021 г. ще се проведат следнитеизпити: М102 Вероятности и статистика – 29.05.2021 г.М103 Статистически методи – 12.06.2021 г.М104 Актюерско моделиране – 26.06.2021 г. Желаещите да…

Continue Reading Изпитна сесия – пролет 2021

Семинар за ЕРМ с Карлос Ароча

Уважаеми колеги, БАД организира опреснителен онлайн семинар на тема ЕРМ с лектор Карлос Ароча. Семинарът ще се проведе на 11-ти и 12-ти февруари от 9:00 до 11:00 часа. Подробности за…

Continue Reading Семинар за ЕРМ с Карлос Ароча

Отмяна на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Поради извънредната ситуация във връзка с COVID-19, УС на БАД реши да отмени насроченото за 19.11.2020 г. Общо Събрание.

Continue Reading Отмяна на ОБЩО СЪБРАНИЕ

Отмяна на изпити от есенната сесия 2020

Следните изпити от есенната сесия 2020 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 14.11.2020 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 28.11.2020 г.  …

Continue Reading Отмяна на изпити от есенната сесия 2020

ПОКАНА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Годишно Общо събрание на 19.11.2020 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл.…

Continue Reading ПОКАНА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020