Отмяна на изпитите по М102 и М103

Следните изпити от пролетна сесия 2021 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.05.2021 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 12.06.2021 г.  

Continue Reading Отмяна на изпитите по М102 и М103

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно - Изборно Общо събрание на 24.06.2021 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021