Отменени изпити есенна сесия 2021

Следните изпити от есенната сесия 2021 са отменени, а именно: Модул М101 – „Финансова математика“ – 23.10.2021 г. Модул М107 – „Финанси и финансови отчети“ – 06.11.2021 г. Модул Р101…

Continue Reading Отменени изпити есенна сесия 2021

Изпитна сесия – есен 2021

През есенната изпитна сесия на 2021 г. се обявяват следните изпити: М101 Финансова математика – 23.10.2021 г.М102 Вероятности и статистика – 20.11.2021 г.М103 Статистически методи – 23.10.2021 г.М104 Актюерско моделиране…

Continue Reading Изпитна сесия – есен 2021

Отговорен Актюер – UNIQA Life

Ние сме УНИКА България и сме част от международната група „УНИКА” (UNIQA Group), която е една от водещите застрахователни групи на основните си пазари в Австрия и Централна и Източна…

Continue Reading Отговорен Актюер – UNIQA Life

Отмяна на изпита по М104

Следният изпит от пролетна сесия 2021 се отменя, а именно: – Модул М104 – „Актюерско моделиране“ – 26.06.2021 г.

Continue Reading Отмяна на изпита по М104

Отмяна на изпитите по М102 и М103

Следните изпити от пролетна сесия 2021 се отменят, а именно: – Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 29.05.2021 г. – Модул М103 – „Статистически методи“ – 12.06.2021 г.  

Continue Reading Отмяна на изпитите по М102 и М103

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно - Изборно Общо събрание на 24.06.2021 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Изпитна сесия – пролет 2021

През пролетната изпитна сесия на 2021 г. ще се проведат следнитеизпити: М102 Вероятности и статистика – 29.05.2021 г.М103 Статистически методи – 12.06.2021 г.М104 Актюерско моделиране – 26.06.2021 г. Желаещите да…

Continue Reading Изпитна сесия – пролет 2021

Семинар за ЕРМ с Карлос Ароча

Уважаеми колеги, БАД организира опреснителен онлайн семинар на тема ЕРМ с лектор Карлос Ароча. Семинарът ще се проведе на 11-ти и 12-ти февруари от 9:00 до 11:00 часа. Подробности за…

Continue Reading Семинар за ЕРМ с Карлос Ароча